თანხის გადახდა

ანგარიშის ნომერი

GE90BG0000000542724569

მიმღები

შ.პ.ს პროგრამა ერუდიტი

დანიშნულება

მონაწილის პირადი ნომერი

გადასახდელი თანხა

20 ლარი