საგნები

ქართული ენა

რეგისტრაცია სრულდება
2023 წლის 13 იანვარს.
I ტური გაიმართება
2023 წლის 15 იანვარს.

მათემატიკა

რეგისტრაცია სრულდება
2023 წლის 20 იანვარს.
I ტური გაიმართება
2023 წლის 22 იანვარს.

ინგლისური ენა

რეგისტრაცია სრულდება
2023 წლის 27 იანვარს.
I ტური გაიმართება
2023 წლის 29 იანვარს.

I ტური

I ტურის საფასური

გაქვთ შეკითხვები, მიიღეთ პასუხები

პარტნიორები